Disclaimer Ultimate Webshops

Ultimate Webshops brengt bezoekers en webwinkels bij elkaar. Wij bieden zelf geen goederen aan en de daadwerkelijke verkopen vinden volledig buiten deze website plaats. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, rechtmatigheid of veiligheid van de aangeboden producten of acties. Ultimate Webshops is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit transacties met de deelnemende webwinkels.

Op deze website zijn links en verwijzingen naar andere websites opgenomen. Ultimate Webshops is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met de (persoons)gegevens. Ultimate Webshops geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verstoring van de werking van deze website en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van klanten, geld of reputatie die voortvloeit uit het gebruik of de bereikbaarheid van de site. Ultimate Webshops is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze website.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Ultimate Webshops niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens op deze website.

Ultimate Webshops is gerechtigd de informatie op de site te allen tijde te wijzigen of aan te vullen en behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Met klachten kun je schriftelijk terecht bij Ultimate Webshops via info@ultimatewebshops.nl. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website en andere uitingen van Ultimate Webshops mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Ultimate Webshops.