Er zijn veel bedrijven die veel tijd investeren in GRC management en strategie. Maar waarom eigenlijk, en wat is het precies? We gaan in dit artikel wat dieper in op dit onderwerp en leggen uit waarom het zo belangrijk is voor veel bedrijven. 

 

Wat is GRC?

GRC staat voor Governance, Risk en Compliance. Dat is een verzamelnaam voor bepaalde processen en werkwijzen, waarmee bedrijven en organisaties hun doelen kunnen behalen. Op een effectieve, en betrouwbare manier. Het managen van deze taken is dus van groot belang voor het optimaliseren van processen, investeringen en tal van andere zaken. 

Risico 

Bij ondernemen hoort risico nemen. Er is dan ook geen enkel bedrijf dat niet op een bepaalde manier een risico neemt om een einddoel te behalen. De kunst is alleen om dit risico zo klein mogelijk te houden. Je wilt namelijk nooit meer risico nemen dan nodig. 

Management 

Die risico’s beperken is dus de taak van GRC-management. Door controls zo goed mogelijk in te richten en het efficiënt aanpakken van veiligheid en compliance, worden risico’s tot een minimum gebracht. Ook zorgt het goed managen van GRC voor een duidelijk inzicht in welke processen en besluiten het meeste waarde hebben voor een bedrijf, op basis van inzicht in de prestaties. Zo kunnen investeringen en processen aan de hand daarvan beter en efficiënter worden ingericht. 

Bureaucratie 

Omdat er voor bedrijven steeds meer wetten en reglementen dienen te worden aangehouden, is het goed voldoen aan deze wetten steeds belangrijker. Bedrijven hebben dus niet alleen baat bij GRC-management omdat het meer kan opleveren, het niet goed managen ervan kan ook leiden tot ondergang en faillissement voor bedrijven en organisaties. Deze trend zal zich alleen maar meer doorzetten, dus het belang erbij wordt alsmaar groter. Onder deze vormen van risico vallen ook steeds meer andere bedrijfsprocessen, zoals kwaliteit, veiligheid en tal van andere aspecten van een organisatie. 

 

Hulp bij GRC-management

Om GRC-management zo goed mogelijk te begeleiden, is de juiste software zeer belangrijk. Door de juiste GRC software toe te gebruiken, is het monitoren, evalueren en controleren een stuk makkelijker. Door dit soort software wordt men in staat gesteld om het overzicht duidelijk gebundeld te houden. Zo kun je door de uitkomst van deze tooling sneller en effectiever schakelen in processen, en zodoende de risico’s beperken. Veel organisaties hebben voor verschillende aspecten van GRC, verschillende tooling en software. Het gevolg? Alsnog een ingewikkeld te monitoren systeem, waardoor het overzicht nog steeds ver te zoeken is. Met een softwareprogramma waarmee alles gecentraliseerd in één systeem is, creëer je een duidelijker beeld. Voor maximale effecten van het managen van GRC is deze software dan ook van groot belang. Veel bedrijven gaan overstag, omdat de toekomst van het bedrijfsleven steeds meer baat zal hebben bij een zo slim en efficiënt mogelijke manier van dit soort processen te monitoren en managen. Door toenemende economische groei en de daarbij behorende crisissen, en corruptie en fraude in het bedrijfsleven, worden steeds meer wetten en regels ingesteld. Zonder de juiste tooling zal het risico dan ook alleen maar blijven groeien.