Wanneer je zelf werkzaam bent binnen de maakindustrie doe je er waarschijnlijk alles aan, om de goedkoopste materialen te vinden. Des te goedkoper de materialen voor het productieproces zijn, des te groter de marge ook is die men bij de verkoop van het product overhoudt. Een ander aspect waar vaak op gelet wordt is de hoeveelheid restafval die men aan het eind van het productieproces weggooit. Je wilt dit tot een minimum beperken, om zo de marge te maximaliseren en bij te dragen aan duurzaamheid. Om die laatste reden kiezen steeds meer organisaties voor CNC bedrijven. In Rotterdam CNC bedrijven inschakelen kan leiden tot een hogere prijs, dan het inschakelen van CNC bedrijven in Amsterdam. Het vergelijken van de mogelijkheden is om deze reden aan te raden.

Vergelijken van verschillende CNC bedrijven

Er is een handig platform, wat bijdraagt aan het maken van een vergelijking tussen de diverse CNC bedrijven. Dit platform, Edustry, vraagt op basis van de opdracht die je digitaal opgeeft bij meerdere partijen een offerte aan. Op basis van de offertes die terugkomen stelt het platform vast, welk CNC bedrijf jou het beste aanbod doet. Het kan per regio verschillen, hoe hoog de kosten exact zijn voor het middels CNC bewerken van materialen als hout, staal en kunststof.

Prijzen van grondstoffen sterk gestegen

Voor de meeste grondstoffen geldt dat de prijs hiervan de afgelopen jaren fors is toegenomen. Het bekendste voorbeeld van zo’n grondstof is hout. Door een wereldwijde schaarste is het niet alleen lastiger geworden om hout te vinden. Ook is de prijs van het aangeboden hout fors toegenomen. Niet alleen in de maakindustrie merkt men de gestegen prijzen, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld bedrijven binnen de bouwsector. De toegenomen prijzen worden doorberekend aan de consument. Juist door de toename in de prijzen van grondstoffen is het steeds verstandiger geworden om voor het CNC bewerken van materialen te kiezen. Zo minimaliseer je de hoeveelheid restafval.